Organisatie-advies


IMG_0207

 

 

 

 

 

 

Ik help bestaande organisaties beter te presteren. Daarbij geloof ik dat iedere organisatie potentieel heeft om beter te presteren. De uitdaging is veelal gelegen in het zoeken naar wat medewerkers belemmert het maximale te geven en hoe deze situatie om te buigen. Steevast een pittige zoektocht, maar met mooi resultaat voor alle betrokkenen. Enkele voorbeelden van ‘problemen’ waar ik graag mijn tanden in zet:

  • In de praktijk wordt anders gehandeld dan vastgelegd in de strategie
  • Het gevoel dat er geen ‘grip’ op de organisatie is
  • Gebrek aan focus in de organisatie
  • Prestaties die teveel afhankelijk zijn van enkele individuen
  • Onvoldoende klantgerichtheid
  • Te weinig innovatieve kracht
  • Samenwerking die niet van de grond komt
  • Lage medewerkertevredenheid
  • Te veel overleggen, te weinig resultaten

Er zijn talloze boeken verschenen van zogenaamde ‘managementgoeroes’ over dé succesformule van organisaties. Doe deze dingen en alles komt goed. Helaas, zo werkt het niet. Deze goeroes kijken naar wat succesvolle bedrijven doen en stellen dat als je dat ook doet, je succesvol wordt. Er zijn echter talloze bedrijven die precies datzelfde doen, maar toch niet succesvol zijn. Een open cultuur leidt niet automatisch tot succes. Dienend leiderschap ook niet. Authentiek leiderschap al helemaal niet (wat is het überhaupt?). En wist je dat wetenschappers nooit hebben kunnen aantonen dat hogere  medewerkertevredenheid leidt tot organisatiesucces…?

De zoektocht naar succes is dus per definitie taai: er is geen makkelijke weg. Maar ik help je verbeteringen in jouw specifieke situatie te vinden. Ik kijk daarbij naar alle aspecten van de organisatie, zoals de missie en doelen van de organisatie (de richting), de strategie, structuur, systemen, management, medewerkers en cultuur (de inrichting) en de wijze waarop het werk wordt uitgevoerd (de verrichting). Deze onderdelen zijn altijd onlosmakelijk met elkaar verbonden: weeffouten in onderdeel A, hebben altijd impact op onderdeel B. Samen komen we tot punten die beter kunnen. Om nog even terug te komen op het voorgaande: wist je dat wetenschappers wel hebben aangetoond dat in goed presterende organisaties de tevredenheid van medewerkers hoger is? Betere prestaties zijn dus sowieso een nobel streven!

Lees meer over de aanpak van een adviestraject, de kosten van een adviestraject en referenties.