Aanpak organisatie-advies


Advieswerk = maatwerk. Iedere organisatie is anders en ieder vraagstuk is uniek. Ik probeer onbevangen waar te nemen en zonder ‘gekleurde bril’ te kijken. U kent wellicht het gezegde: ‘een timmerman ziet overal spijkers’. Ik probeer er zoveel mogelijk voor te waken niet op een dergelijke manier te werken. Dat neemt niet weg dat ik globaal kan schetsen hoe een adviestraject er procesmatig uitziet.

Een adviestraject bestaat in beginsel uit een intake met de opdrachtgever, gevolgd door gesprekken met het management en gesprekken met medewerkers. In de gesprekken gaat het over het bedrijf (wat doet men, waarom doet men dat, hoe doet men het), problemen die worden waargenomen en de impact daarvan, en over ideeën / wensen die men heeft. Ik bekijk ook de ‘papieren’ organisatie: wat wordt geschreven over het bedrijf door het bedrijf zelf (doelstellingen, positie op de markt, etc.), wat voor structuur is er gekozen, welke systemen worden gehanteerd en wat is kenmerkend voor de mensen die er werken en (gerelateerd) verwachtingen van de klant. Al deze informatie breng ik samen in een heldere analyse: wat zijn de knelpunten van het bedrijf en wat betekenen deze? En natuurlijk: wat zijn mogelijke oplossingen. De analyse bespreek ik met de opdrachtgever. Vervolgens wordt een vervolgtraject geschetst in afstemming met de opdrachtgever. Uitgangspunt daarbij is voor mij altijd dat mensen uit de organisatie zelf aan de slag gaan met de te realiseren verbeterslag, waarbij ik ze met raad en daad terzijde zal staan. Deze aanpak is de enige die leidt tot echt succes; de adviseur als messias is in mijn ogen een doodlopende weg.