Kosten start-up begeleiding


Ondernemen betekent investeren. Investeren in onzekerheid. Dat weet jij ook, maar je wilt pas investeren als je echt een beeld hebt bij wat je idee zou kunnen opleveren. En dat is nou juist wat we samen uit gaan zoeken. Ik verleen mijn diensten daarom tot aan stap 5 (gaan!) om niet. Als ik het idee ook zie zitten, ben ik bereid zonder betaling schouder aan schouder op te trekken tot we financiering voor jouw idee geregeld hebben. Pas daarna volgt betaling, bijvoorbeeld doordat ik een bepaald percentage van de aandelen verkrijg of in de vorm van een (betaalde) rol  voor mij in het op te richten bedrijf. In stap 3 (ondernemingsplan) werken we het construct verder uit. Mijn hulp kost je dus geen geld, tot jouw idee geld op gaat leveren.

Echter, ik verwacht wél 100% inzet van jouw kant. Ik heb begrip voor alle redenen waarom je er alleen niet aan toekomt om het idee te realiseren, maar ondernemen vraagt inzet. Ik neem je werk uit handen, maar als je denkt je idee even over de schutting te kunnen gooien, blijf dan vooral doormodderen!