Aanpak start-up begeleiding


Een traject omvat de volgende stappen:

1.Visie. Jij hebt een idee. Over dat idee gaan we in gesprek. We werken het samen uit tot een visie. Zien we de visie zitten?  Stap 2.
2.Businesscase. De visie gaan we vervolgens omzetten naar een businesscase. De focus ligt hierbij vooral op de globale kosten en opbrengsten die we verwachten te realiseren met het idee. Is de businesscase positief? Stap 3.
3.Ondernemingsplan. De businesscase gaan we vervolgens omzetten naar een ondernemingsplan. Hierin gaan we de organisatorische aspecten verder uitwerken: de (marketing)strategie, de juridische entiteit, de organisatie-inrichting, etc. Is het ondernemingsplan zo sterk dat we er echt voor durven te gaan? Stap 4.
4.Financiering.  Het ondernemingsplan leggen we voor aan de gewenste financier(s). Als we (een) financier(s) kunnen strikken: stap 5.
5.Gaan! Het is zover: het bedrijf kan starten. Aan jou (of ons) de uitdaging om te laten zien dat we het ook echt van de grond kunnen trekken.